ROLANDS.LV English
По-русски

Līgumi, normatīvie akti

Līgumu projektu izvērtēšana, sastādīšana, klienta pārstāvība sarunās un darījumu noslēgšanā

Bez Civillikumā un Komerclikumā paredzētajiem līgumu veidiem – arī dažādu komplicētu un likumā konkrēti neregulētu līgumu un vienošanos sastādīšana atbilstoši klienta vajadzībām un likumu prasībām

Iekšējo normatīvo aktu, vadības un pārvaldes dokumentu, amatu aprakstu un citu nepieciešamo dokumentu projektu izstrāde iestādes vai komersanta iekšējās kontroles sistēmai un/vai kvalitātes vadības sistēmai

 
Gaujas iela 19, Rīga, LV-1026 birojs@rolands.lv Tālr. 29-232-432