ROLANDS.LV English
По-русски

Juridiskā izpēte

Tiesību avotu un prakses izpēte par konkrētu jautājumu vai nozari, rakstveida atzinumā apkopojot iegūto informāciju un secinājumus

Piemēri:
* Radušās problēmas vai konflikta izvērtējums no tiesību viedokļa. Atzinums par iespējām novērst radīto tiesību aizskārumu vai atrisināt konfliktu, vadoties no tiesību normām un pastāvošās tiesu prakses;
* Atzinums par normatīvā akta vai līguma projektu;
* Atzinums par līgumattiecību pirmstermiņa izbeigšanas iespējām – tiesisko seku, iespējamo ieguvumu un zaudējumu izvērtējums

 
Gaujas iela 19, Rīga, LV-1026 birojs@rolands.lv Tālr. 29-232-432