ROLANDS.LV English
По-русски

Juridiskā izpēte

Tiesību avotu un prakses izpēte par konkrētu jautājumu vai nozari, rakstveida atzinumā apkopojot iegūto informāciju un secinājumus

Piemēri:
* Apsverot ieceri uzsākt jaunu komercdarbības veidu, tiek detalizēti izvērtēts idejas ekonomiskais pamatojums un iespējas konkurēt esošajos preču un pakalpojumu tirgos. Tomēr, lai izvairītos no iespējamiem sarežģījumiem, ne mazāk būtiski ir izvērtēt ieceri arī no tiesību viedokļa. Juridiskās izpētes rezultātā sagatavotais atzinums sniegs visaptverošu priekšstatu par attiecīgās sfēras normatīvo regulējumu saskaņā ar LR un ES tiesībām – par obligātajām prasībām, ierobežojumiem, veicamo darbību secību utt.
* Radušās problēmas vai konflikta izvērtējums no tiesību viedokļa. Atzinums par iespējām novērst radīto tiesību aizskārumu vai atrisināt konfliktu, vadoties no tiesību normām un pastāvošās tiesu prakses;
* Atzinums par normatīvā akta vai līguma projektu;
* Atzinums par līgumattiecību pirmstermiņa izbeigšanas iespējām – tiesisko seku, iespējamo ieguvumu un zaudējumu izvērtējums

 
Gaujas iela 19, Rīga, LV-1026 birojs@rolands.lv Tālr. 29-232-432