ROLANDS.LV English
По-русски

Komerctiesības


* Sabiedrības, biedrības, nodibinājuma dibināšana, Individuālā komersanta reģistrācija;
* Ārzonas sabiedrības reģistrēšana, konsultācijas, dažādi korporatīvie risinājumi;
* Konsultācijas piemērotākās darbības formas izvēlei;
* Konsultācijas vadības un pārvaldes jautājumos;
* Filiāles, prokūras reģistrācija;
* Izmaiņas komercreģistra ierakstos;
* Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana;
* Kapitāla daļu pirkšana/pārdošana;
* Reorganizācija;
* Maksātnespēja;
* Komercdarījumi: konsultācijas, līgumu projektu izvērtēšana, dažādu līgumu sastādīšana;
* Darbs ar debitoriem, parādu piedziņa;
* Publiskie iepirkumi;
* Valsts un privātā partnerība;
* ES fondu finansēto projektu pieteikumu sagatavošana;
* Uzturēšanās atļaujas;
* Komersanta interešu pārstāvība attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām
 
Gaujas iela 19, Rīga, LV-1026 birojs@rolands.lv Tālr. 29-232-432